Adviseur brandveiligheid

Safety 2 is adviseur in bouwkundige brandpreventie en brandveiligheid conform Bouwbesluit

Als adviseur brandveiligheid is Safety2 merk- en systeemonafhankelijk voor al uw vragen over bouwkundige brandpreventie en brandveiligheid. Met ons ene oog gericht op de veiligheid en het andere oog op uw kostenplaatje, denken wij mee bij de (her)indeling en (her)inrichting van uw gebouw. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit.

Organisatorische, bouwkundige en installatietechnische veiligheid

Wij hebben alle deskundigheid in huis om u te adviseren over de organisatorische, bouwkundige en installatietechnische maatregelen die nodig zijn om uw veiligheidsdoelen te bereiken. Dankzij onze kennis van en ervaring met de regelgeving kunnen we bovendien de mogelijkheden en begrenzingen van het Bouwbesluit voor u in kaart brengen.

Quick scan brandveiligheid

Adviseur BrandveiligheidWat is het huidige brandveiligheidsniveau van uw gebouw? Met een quick scan kan Safety 2 in kaart brengen en beoordelen hoe goed de bestaande brandveiligheidsvoorzieningen werken en wat de staat van onderhoud is. De aandachtspunten voor brandveiligheid komen dan snel aan het licht en dat is het vertrekpunt voor gericht onderzoek of een aanvullende inventarisatie van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Ideaal voor bijvoorbeeld gebouwbeheerders, vastgoedeigenaren en installateurs.

Wettelijk kader Brandbeveiligingsadvies maatgevend

Naast een aanpak conform het wettelijk minimaal vereiste kunnen we alternatieven aandragen om tot een hoger veiligheidsniveau of een gebruiksvriendelijkere oplossing te komen. Voor ons Brandbeveiligingsadvies is het wettelijk kader voor brandveiligheid altijd maatgevend. U kunt Safety 2 ook inschakelen als intermediair bij veiligheidsvraagstukken met bevoegd gezag.

Pragmatische werkwijze

Bij Safety 2 is elk denkbaar probleem op het gebied van installatietechnische en bouwkundige brandveiligheid al eens voorgelegd. Naast die expertise en ervaring beschikken wij over diepgaande kennis van de regelgeving. Dankzij die combinatie zijn wij in staat u bij praktisch iedere probleemstelling op het gebied van veiligheid te adviseren.

De pragmatische werkwijze die we daarbij hanteren, komt als eerste tot uiting door ons locatiebezoek en archiefonderzoek. Met als beginvragen: wat is precies het probleem en wat is de vergunde status van het gebouw? Om van daaruit de (on)mogelijkheden in kaart te brengen. Naast de wettelijke (minimaal) vereiste maatregelen kunnen wij uiteraard de mogelijkheden aangeven om tot een hoger veiligheidsniveau of een meer gebruiksvriendelijke oplossing te komen.

Vrijblijvend advies van een adviseur brandveiligheid?

Wilt u als verantwoordelijke meer weten over hoe wij u kunnen adviseren over bouwkundige veiligheidsvoorzieningen? Neem voor een vrijblijvend en goed advies contact met ons op via 070-3562168 of door het invullen van ons contactformulier.

 

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.