Installatiebedrijf brandveiligheid en brandpreventie

Safety 2 is uw veilige adres voor branddetectie, brandmeldinstallaties, ontruimingsinstallaties, brandblussers en noodverlichting

Brandveiligheid betekent brand voorkomen en brand signaleren. Oftewel, brandpreventie en branddetectie. Als beheerder of eigenaar van een pand of terrein is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er geen gevaar ontstaat voor de volksgezondheid en veiligheid.

Volgens het Bouwbesluit moeten de voorzieningen aanwezig zijn, zodat de aanwezigen op tijd kunnen vluchten en uitbreiding van de brand wordt voorkomen. Met als grote doel dat iedereen buiten gevaar is en dat de brand niet overslaat. Als advisieur brandveiligheid in de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland biedt Safety 2 uit Den Haag een compleet pakket van brandveiligheidsoplossingen; van het schrijven van het Programma van Eisen en het aanbrengen van installaties tot het certificeren van de systemen. Ook voor onderhoud van brandmeldinstallaties en brandblusser keuren bent u aan het juiste adres.

Bouwplantoetsing conform Bouwbesluit 2012

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Dan moet het bouwplan voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Dat betekent nadenken over de gevolgen van de brandveiligheid op de ontwerpvrijheid bij bouwplannen. Tenslotte wilt u ongewenste budgetoverschrijdingen of aantasting van uw bouwkundig ontwerp voorkomen. 

Verantwoord brandveiligheidsconcept; Programma van Eisen

Voor een verantwoord brandveiligheidsconcept schakelt u met de brandbeveiligingsadviseurs van Safety 2. Zij kunnen uw plan tijdig beoordelen en samen u of uw architect een verantwoord brandveiligheidsconcept realiseren binnen uw voorlopige ontwerp. Keuzes voor het ontwerp moeten vooraf zijn vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). De ‘eisende partij’, vaak de brandweer of de verzekeraar, moet dat Programma van Eisen ondertekenen. Regelt Safety 2 allemaal voor u.

Quick scan brandveiligheid

Wat is het huidige brandveiligheidsniveau van uw gebouw? Met een quick scan kan Safety 2 in kaart brengen en beoordelen hoe goed de bestaande brandveiligheidsvoorzieningen werken en wat de staat van onderhoud is. De aandachtspunten voor brandveiligheid komen dan snel aan het licht en dat is het vertrekpunt voor gericht onderzoek of een aanvullende inventarisatie van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Ideaal voor bijvoorbeeld installateurs, gebouwbeheerders en vastgoedeigenaren.

Brandmeldinstallaties en alarmsysteem volgens NEN2535

U wilt zo snel mogelijk weten dat ergens brand is ontstaan en natuurlijk waar precies, zodat u snel kunt ingrijpen. En natuurlijk houdt u niet van loos alarm, dat vooral bij verbouwingen een aandachtspunt is. In de keten van brandveiligheidsvoorzieningen vormen brandmeldinstallaties een belangrijke schakel. Het bouwbesluit stelt specifieke (technische) eisen aan de kwaliteit van het alarmsysteem en de brandmeldinstallaties (NEN 2535) zoals een rookmelder, brandmelders, sprinklerinstallatie en handbrandmelder. Denk aan het aantal rookmelders in een ruimte of de montagehoogte van een handmelder. Ook op het gebied van inspectie van brandmeldinstallaties zijn er veel strenge regels. Safety 2 weet precies hoe die regelgeving werkt en zorgt dat u dit geen extra werk oplevert. Dat begint door ons het Programma van Eisen te laten opstellen.

Onderhoud brandmeldinstallaties

Safety 2 beheert, onderhoudt, inspecteert én installeert moderne en gebruiksvriendelijke brandmeldinstallaties. Brandmelders en signaalgevers zijn de belangrijkste onderdelen van een brandmeldinstallatie. Het houvast voor de brandmeldcentrale, die vervolgens in actie kan komen. Denk dan aan het laten afgaan van ontruimingssirenes, het openen van nooduitgangen en het aanzetten van sprinklerinstallaties.

Ontruiminstallaties en ontruimingsplannen; van slow whoop tot een calamiteitenplan

Bij een calamiteit wilt u een (deel van het) gebouw snel en zonder paniek ontruimen. Overal waar mensen samenkomen, moet dan ook een ontruimingsinstallatie beschikbaar zijn. Via een handbrandmelder, waarbij u door één druk op de knop het ontruimingsalarm kunt activeren via de brandmeldcentrale. Er zijn strenge eisen (NEN 2575) voor het ontwerp, de uitvoering, compatibiliteit, kwaliteit én onderhoud van ontruimingsalarminstallaties. Allemaal materie waar u zich dankzij Safety 2 niet in hoeft te verdiepen.

Er zijn drie verschillende manieren om via een ontruimingsalarminstallatie aan te geven dat mensen het pand moeten verlaten. Safety 2 kan u overigens ook begeleiden bij een ontruimingsoefening, op basis van een heldere ontruimingsplattegrond en calamiteitenplan.

  • Luid alarm; door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slow-shoop’)
  • Stil alarm; vaak gebruikt in verzorgingshuizen om paniek te voorkomen. Gaat vaak om een toonsignaal via piepers of via een communicatiesysteem tussen het personeel in een verzorgingshuis
  • Gesproken woordalarm; een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, eventueel in meerdere talen. Deze zinnen worden afgewisseld met een toonsignaal. Het gesproken woordalarm is ideaal voor grote complexen met veel ruimtes en mensen. Denk aan vliegvelden en winkelcentra.

Brandblussers; van een Co2 blusser en schuimblusser tot een sproeischuimblusser of poederblusser

Hebben we voldoende blusmiddelen om overal een beginnende brand te kunnen blussen? Weet iedereen waar de blusmiddelen zijn en hoe ze worden gebruikt? Worden de blusmiddelen jaarlijks door een expert onderhouden, gecontroleerd en gekeurd? Belangrijke vragen om met ‘ja’ te kunnen beantwoorden. Bij brand is rook (en dus niet vuur) doodsoorzaak nummer 1; de giftige rookgassen verspreiden zich sneller dan vuur. Alle reden dus om er snel bij te zijn. Wanneer u de juiste middelen bij de hand heeft, zoals een draagbare brandblusser, kunt u een beginnende brand zelf blussen. Van levensbelang wel is dat u altijd in de gaten houdt of het nog lukt om een ruimte zonder moeite en gevaar te verlaten. Maar tot die tijd kunt u actie ondernemen met een Co2-blusser, schuimblusser, sproeischuimblusser of poederblusser.

Brandslanghaspels

Stelregel is dat elke ruimte in een gebouw via een brandslang bereikbaar is. Daarbij mag u rekening houden met een worplengte van de waterstraal van 5 meter. En dit is in het Bouwbesluit nog maar een van de vereisen voor brandslanghaspels. Belangrijk is ook dat brandslanghaspels permanent aangesloten moeten zijn op de drinkwatervoorziening van een gebouw en dat ze niet in een vluchttrappenhuis mogen liggen. Onze specialisten weten exact aan welke voorschriften deze brandvoorziening nog meer moeten voldoen. Maar de voordelen van goedgekeurde brandslanghaspels zijn helder: relatief eenvoudige bediening en een onuitputtelijke voorraad blusmiddel.

Vrijblijvend advies in brandveiligheid

Wilt u als verantwoordelijke meer weten over de mogelijkheden voor brandveiligheid? Neem voor een vrijblijvend en goed advies contact met ons op via 070-3562168 of door het invullen van ons contactformulier.

Voor brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties en noodverlichting is jaarlijkse controle verplicht. Niet alleen vanuit de overheid, maar voor uw verzekering is het kunnen overdragen van controle rapporten na een brand verplicht en zonder bent u niet verzekerd. Safety2 ondersteunt en ontzorgt u daarin.

Safety 2 onderhoudt, beheert en geeft ondersteuning

1.  Jaarlijkse controle volgens afspraak
2. Vervangende middelen wanneer dat nodig is
3. Na onderhoud een digitale rapportage en altijd inzichtelijk via ons online portaal.
4. Brand gehad? Wij ondersteunen u voor uw verzekering

Onderhoud aanvragen

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.