Gebruiksmelding - en omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Safety 2 doet o.a. gebruiksmelding conform Bouwbesluit

Neemt u een nieuw pand in gebruik? Weet u wat volgens het Bouwbesluit nodig is om een gebruiksvergunning te krijgen? Wilt u die gebruiksmelding liever door een deskundige laten doen?

Wanneer u een nieuw gebouw in gebruik neemt, is het wellicht noodzakelijk dat u een melding ‘brandveilig’ doet. Of dat zo is, hangt van waar u het gebouw voor gebruikt. Maar als u een melding moet doen, is het de bedoeling dat u het bevoegd gezag (via een digitaal meldingsformulier en bijbehorende brandveiligheidsplattegronden) informeert over de aard en omvang van het gebouw, het aantal aanwezige personen en getroffen brandveiligheidsvoorzieningen.

Gebruiksmelding brandveilig gebruik doorgeven

Die administratieve handelingen van de procedure melding brandveilig gebruik kunnen wij voor u uit handen nemen. Ideaal voor vastgoedeigenaren en gebouwbeheerders die graag tijd willen overhouden voor andere belangrijke (en leukere) zaken. Safety 2 kan daarbij ook voor u uitzoeken of u aan alle voorwaarden voldoet voor de gebruiksmelding. Met een quick scan kunnen wij in kaart brengen waar eventuele problemen verscholen liggen en wat er zoal mogelijk is om de melding brandveilig gebruik te kunnen doen. Safety 2 is bevoegd voor het afgeven van de certificaten die volgens de procedure melding brandveilig gebruik noodzakelijk zijn.

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen

Sommige gebouwen moeten in het kader van het Bouwbesluit een Omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen. Dat gaat om locaties waar mensen kunnen overnachten, zoals hotels, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Wanneer er sprake is van een ingrijpende verbouwing, met gewijzigde brandscheidingen, bent u verplicht een Omgevingsvergunning activiteit bouwen aan te vragen. Safety 2 verzorgt de aanvragen van deze vergunningen, met het bijbehorende tekenwerk. Verder kunnen brandbeveiligingsadviseurs van Safety 2 optreden als gesprekspartner voor Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht. Op die manier kunnen wij u in dit traject adviseren, informeren en vooral: ontzorgen.

Vrijblijvend advies

Wilt u als verantwoordelijke meer weten over onze hulp bij het doorgeven van gebruiksmeldingen - en aanvragen van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik? Neem voor een vrijblijvend en goed advies contact met ons op via 070-3562168 of door het invullen van ons contactformulier.

 

Wilt u een offerte of afspraak?

Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.